Energetyka a środowisko

Wpływ przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze jest ogromy! Z produkcją energii wiąże się na przykład pozyskiwanie zasobów energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, transport surowców i energii oraz sam proces wytwarzania energii. Pierwszym szkodliwym etapem jest wydobywanie surowców i paliw. Działalność górnicza w bardzo szerokim zakresie niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne. Bezpośredni wpływ wiąże się także z przejmowaniem terenów rolniczych i leśnych na cele przemysłowe – największym problem pod tym względem stanowi górnictwo odkrywkowe to jest wydobywanie węgla brunatnego. Równie trudne do wdrożenia jest bezpieczeństwa transportu chłodniczego, który musi spełniać wiele wymogów.

Należy jednak mieć na uwadze, że z przejęciem gruntów na cele przemysłowe wiąże się konieczność przejęcia dodatkowych obszarów na przykład pod infrastrukturę komunikacyjną. Co więcej w wyniku nadmiernej eksploatacji złóż i odwadniania górotworu dochodzi do geomechanicznego i hydrologicznego przekształcenia gleb. W Polsce ten typ deformacji powierzchni terenu można zauważyć przede wszystkim na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego..

www.wzmacniacz.net.pl